• Głusi - informacje o języku migowym

W celu zarezerwowania terminu wizyty należy z kalendarza wybrać dzień wizyty, a następnie godzinę oraz wpisać wymagane dane oznaczone:

Pole wymagane

Wolne terminy oznaczone są kolorem zielonym, natomiast zajęte kolorem czerwonym i są przekreślone czarną linią biegnącą z lewego dolnego do prawego górnego narożnika. Widok czerwonych, przekreślonych godzin w przedziale od 07:00 do 10:30 oznacza brak wolnych terminów w danym dniu.

Rezerwację należy zakończyć przyciskiem:

Zasady korzystania z elektronicznej rezerwacji kolejki:

 • rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej w najbliższym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja,
 • umówienie wizyty możliwe jest najdalej na 30 dni od dnia, w którym dokonywana jest rezerwacja,
 • niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych dokumentów wiąże się z niezałatwieniem sprawy, spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty,
 • do wizyty należy przygotować się zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie usługi, dostępnej po naciśnięciu przycisku "Informacje dodatkowe o sposobie załatwienia sprawy",
 • zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.

Rezerwacja terminu wizyty

Sprawa: Rejestracja pojazdu
Średni czas obsługi: 30 minut
Informacje dodatkowe o sposobie załatwienia sprawy
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Styczeń 2018
 1. Pn
 2. Wt
 3. Śr
 4. Cz
 5. Pt
 6. So
 7. Nd
Numer okienka:
Wybrany termin wizyty:
801 f