UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Marek Miecznik za rok 2020 końcowe"
Rok:
1 Styczeń45
2 Luty33
3 Marzec53
4 Kwiecień38
5 Maj42
6 Czerwiec38
7 Lipiec44
8 Sierpień28
9 Wrzesień41
10 Październik3
11 Listopad0
12 Grudzień0