UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXIX/496/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna,"
Rok:
1 Styczeń43
2 Luty37
3 Marzec41
4 Kwiecień29
5 Maj28
6 Czerwiec37
7 Lipiec18
8 Sierpień15
9 Wrzesień36
10 Październik42
11 Listopad29
12 Grudzień14