UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.353.2020 Wniosek - rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty30
3 Marzec26
4 Kwiecień23
5 Maj22
6 Czerwiec29
7 Lipiec18
8 Sierpień13
9 Wrzesień32
10 Październik22
11 Listopad20
12 Grudzień7