UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 453 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości"
Rok:
1 Styczeń39
2 Luty23
3 Marzec33
4 Kwiecień44
5 Maj26
6 Czerwiec5
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0