UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.352.2020 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę - budynek 8 (Tęczowy Las)"
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty24
3 Marzec26
4 Kwiecień23
5 Maj29
6 Czerwiec30
7 Lipiec15
8 Sierpień12
9 Wrzesień33
10 Październik36
11 Listopad26
12 Grudzień0