UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.351.2020 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę - budynek 6 (Tęczowy Las)"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty28
3 Marzec27
4 Kwiecień26
5 Maj24
6 Czerwiec34
7 Lipiec17
8 Sierpień13
9 Wrzesień34
10 Październik38
11 Listopad13
12 Grudzień0