UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 448 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty12
3 Marzec22
4 Kwiecień13
5 Maj11
6 Czerwiec15
7 Lipiec10
8 Sierpień5
9 Wrzesień17
10 Październik16
11 Listopad15
12 Grudzień0