UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Obwieszczenie o I licytacji pojazdów numery rej. NDZ 20928, NIL 20770"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty21
3 Marzec21
4 Kwiecień15
5 Maj14
6 Czerwiec21
7 Lipiec19
8 Sierpień12
9 Wrzesień20
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0