UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.350.2020 Wniosek - tereny pod farmy fotowoltaiczne"
Rok:
1 Styczeń24
2 Luty28
3 Marzec24
4 Kwiecień25
5 Maj28
6 Czerwiec36
7 Lipiec19
8 Sierpień19
9 Wrzesień29
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0