UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.349.2020 Wniosek - lokale eksmisyjne - umowy"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty30
3 Marzec26
4 Kwiecień25
5 Maj27
6 Czerwiec39
7 Lipiec18
8 Sierpień13
9 Wrzesień38
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0