UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.348.2020 Wniosek - lokale eksmisyjne"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty31
3 Marzec27
4 Kwiecień34
5 Maj28
6 Czerwiec45
7 Lipiec22
8 Sierpień20
9 Wrzesień50
10 Październik2
11 Listopad0
12 Grudzień0