UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 445 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2020 rok"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty16
3 Marzec21
4 Kwiecień13
5 Maj13
6 Czerwiec21
7 Lipiec11
8 Sierpień8
9 Wrzesień18
10 Październik17
11 Listopad21
12 Grudzień9