UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.344.2020 Wniosek - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty23
3 Marzec25
4 Kwiecień21
5 Maj25
6 Czerwiec35
7 Lipiec16
8 Sierpień13
9 Wrzesień30
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0