UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVIII/495/20 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty15
3 Marzec18
4 Kwiecień14
5 Maj8
6 Czerwiec24
7 Lipiec9
8 Sierpień6
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0