UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.339.2020 Wniosek - instruktorzy nauki jazdy"
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty22
3 Marzec25
4 Kwiecień25
5 Maj28
6 Czerwiec32
7 Lipiec15
8 Sierpień10
9 Wrzesień28
10 Październik33
11 Listopad33
12 Grudzień0