UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 440 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2020 rok"
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty15
3 Marzec18
4 Kwiecień12
5 Maj14
6 Czerwiec18
7 Lipiec10
8 Sierpień6
9 Wrzesień18
10 Październik32
11 Listopad9
12 Grudzień0