UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30 000 Euro na świadczenie usług polegających na przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg Gminy Olsztyn w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym"
Rok:
1 Styczeń29
2 Luty23
3 Marzec27
4 Kwiecień21
5 Maj20
6 Czerwiec21
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0