UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.333.2020 Wniosek - decyzje o ustaleniu warunków zabudowy"
Rok:
1 Styczeń62
2 Luty49
3 Marzec50
4 Kwiecień52
5 Maj52
6 Czerwiec73
7 Lipiec37
8 Sierpień22
9 Wrzesień58
10 Październik48
11 Listopad43
12 Grudzień12