UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 432 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty10
3 Marzec19
4 Kwiecień10
5 Maj14
6 Czerwiec11
7 Lipiec5
8 Sierpień6
9 Wrzesień12
10 Październik13
11 Listopad18
12 Grudzień7