UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 431 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miasta Olsztyna w 2021 roku"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty9
3 Marzec22
4 Kwiecień10
5 Maj16
6 Czerwiec11
7 Lipiec8
8 Sierpień7
9 Wrzesień13
10 Październik18
11 Listopad14
12 Grudzień3