UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 49/14 i 51/4 obręb 104 o łącznej powierzchni 4720 m2, położonej przy ul. Pstrowskiego/Wyszyńskiego w Olsztynie, który odbędzie się w dniu 05 lutego 2021r."
Rok:
1 Styczeń52
2 Luty37
3 Marzec29
4 Kwiecień18
5 Maj24
6 Czerwiec22
7 Lipiec18
8 Sierpień11
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0