UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.327.2020 - Wniosek - administrator danych osobowych"
Rok:
1 Styczeń23
2 Luty30
3 Marzec31
4 Kwiecień28
5 Maj24
6 Czerwiec37
7 Lipiec27
8 Sierpień23
9 Wrzesień32
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0