UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.326.2020 Wniosek - skany ofert na zakup laptopów do realizacji zdalnego nauczania"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty24
3 Marzec23
4 Kwiecień21
5 Maj23
6 Czerwiec30
7 Lipiec18
8 Sierpień15
9 Wrzesień22
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0