UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.322.2020 Wniosek - rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty22
3 Marzec25
4 Kwiecień19
5 Maj19
6 Czerwiec24
7 Lipiec24
8 Sierpień17
9 Wrzesień26
10 Październik46
11 Listopad20
12 Grudzień13