UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Olsztyn z przeznaczeniem oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 24.11-15.12.2020"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty13
3 Marzec17
4 Kwiecień10
5 Maj11
6 Czerwiec11
7 Lipiec9
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0