UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 415 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wskazania kandydata do objęcia stanowiska prezesa zarządu spółki prawa handlowego z wyłącznym udziałem Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty13
3 Marzec25
4 Kwiecień14
5 Maj13
6 Czerwiec16
7 Lipiec2
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0