UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 413 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Olsztyna oraz określenia wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw"
Rok:
1 Styczeń162
2 Luty131
3 Marzec73
4 Kwiecień57
5 Maj57
6 Czerwiec67
7 Lipiec33
8 Sierpień26
9 Wrzesień72
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0