UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 411 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Sportu przy Prezydencie Olsztyna"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty13
3 Marzec20
4 Kwiecień12
5 Maj10
6 Czerwiec12
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0