UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.317.2020 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę dz. 49/91 ul. Kordeckiego "
Rok:
1 Styczeń21
2 Luty26
3 Marzec21
4 Kwiecień20
5 Maj18
6 Czerwiec30
7 Lipiec20
8 Sierpień11
9 Wrzesień28
10 Październik36
11 Listopad20
12 Grudzień2