UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 408 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie – Pani Anny Winiarskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty12
3 Marzec23
4 Kwiecień11
5 Maj10
6 Czerwiec16
7 Lipiec8
8 Sierpień5
9 Wrzesień10
10 Październik17
11 Listopad15
12 Grudzień6