UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVII/476/20 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Olsztyn, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty10
3 Marzec27
4 Kwiecień12
5 Maj8
6 Czerwiec18
7 Lipiec6
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0