UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: XXVII/469/20 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za lata 2020-2022"
Rok:
1 Styczeń15
2 Luty14
3 Marzec14
4 Kwiecień9
5 Maj10
6 Czerwiec14
7 Lipiec6
8 Sierpień3
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0