UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 19.11.2020"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty16
3 Marzec29
4 Kwiecień16
5 Maj14
6 Czerwiec32
7 Lipiec8
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0