UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 396 z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 246 Prezydenta Olsztyna z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Cyfrowy Olsztyn""
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty13
3 Marzec18
4 Kwiecień12
5 Maj13
6 Czerwiec14
7 Lipiec9
8 Sierpień5
9 Wrzesień12
10 Październik15
11 Listopad14
12 Grudzień3