UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.313.2020 Wniosek - autorzy dokumentacji projektowej"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty25
3 Marzec23
4 Kwiecień20
5 Maj16
6 Czerwiec28
7 Lipiec16
8 Sierpień9
9 Wrzesień23
10 Październik25
11 Listopad17
12 Grudzień6