UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.311.2020 Wniosek - realizacja inwestycji "Przebudowa pompowni wody SUW Jaroty""
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty55
3 Marzec24
4 Kwiecień25
5 Maj24
6 Czerwiec34
7 Lipiec17
8 Sierpień18
9 Wrzesień27
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0