UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.310.2020 Wniosek - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty25
3 Marzec30
4 Kwiecień22
5 Maj20
6 Czerwiec29
7 Lipiec16
8 Sierpień13
9 Wrzesień34
10 Październik29
11 Listopad20
12 Grudzień0