UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.309.2020 Wniosek - inspektor nadzoru branży sanitarnej"
Rok:
1 Styczeń16
2 Luty23
3 Marzec22
4 Kwiecień27
5 Maj18
6 Czerwiec27
7 Lipiec24
8 Sierpień13
9 Wrzesień24
10 Październik32
11 Listopad25
12 Grudzień1