UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.308.2020 Wniosek - liczba instruktorów w ewidencji"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty25
3 Marzec25
4 Kwiecień17
5 Maj18
6 Czerwiec28
7 Lipiec16
8 Sierpień11
9 Wrzesień26
10 Październik29
11 Listopad20
12 Grudzień0