UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący nieruchomość Gminy Olsztyn, położoną przy ul. Sarnowskiego, z przeznaczeniem do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego."
Rok:
1 Styczeń50
2 Luty36
3 Marzec24
4 Kwiecień21
5 Maj17
6 Czerwiec27
7 Lipiec17
8 Sierpień14
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0