UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.304.2020 Wniosek - kopia decyzji pozwolenia na budowę dz. nr 37/1 obręb 23"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty24
3 Marzec23
4 Kwiecień19
5 Maj18
6 Czerwiec28
7 Lipiec14
8 Sierpień14
9 Wrzesień24
10 Październik22
11 Listopad16
12 Grudzień0