UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.302.2020 Wniosek - strategia miasta w zakresie wód opadowych"
Rok:
1 Styczeń18
2 Luty24
3 Marzec23
4 Kwiecień29
5 Maj20
6 Czerwiec30
7 Lipiec23
8 Sierpień17
9 Wrzesień26
10 Październik30
11 Listopad27
12 Grudzień0