UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 381 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Olsztyna na 2020 rok"
Rok:
1 Styczeń19
2 Luty11
3 Marzec13
4 Kwiecień14
5 Maj9
6 Czerwiec19
7 Lipiec9
8 Sierpień5
9 Wrzesień15
10 Październik15
11 Listopad17
12 Grudzień6