UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 379 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2020 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty11
3 Marzec10
4 Kwiecień11
5 Maj14
6 Czerwiec11
7 Lipiec12
8 Sierpień5
9 Wrzesień8
10 Październik15
11 Listopad16
12 Grudzień6