UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.298.2020 Wniosek - interwencje Straży Miejskiej"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty27
3 Marzec26
4 Kwiecień21
5 Maj16
6 Czerwiec30
7 Lipiec22
8 Sierpień14
9 Wrzesień25
10 Październik22
11 Listopad29
12 Grudzień2