UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: OK.1431.297.2020 Wniosek - uregulowanie zasad parkowania"
Rok:
1 Styczeń17
2 Luty25
3 Marzec21
4 Kwiecień23
5 Maj18
6 Czerwiec32
7 Lipiec16
8 Sierpień13
9 Wrzesień27
10 Październik28
11 Listopad16
12 Grudzień4