UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Likwidacja Stowarzyszenia Elizjum Group"
Rok:
1 Styczeń12
2 Luty9
3 Marzec16
4 Kwiecień9
5 Maj12
6 Czerwiec24
7 Lipiec12
8 Sierpień5
9 Wrzesień19
10 Październik20
11 Listopad14
12 Grudzień0