UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz lokali niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie 21.10-11.11.2020"
Rok:
1 Styczeń33
2 Luty25
3 Marzec24
4 Kwiecień23
5 Maj17
6 Czerwiec26
7 Lipiec12
8 Sierpień7
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0