UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy 21.10.-11.11.2020"
Rok:
1 Styczeń20
2 Luty28
3 Marzec17
4 Kwiecień17
5 Maj16
6 Czerwiec19
7 Lipiec13
8 Sierpień16
9 Wrzesień20
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0